Buradasınız

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavını kazanan adaylar ile ilgili duyuru.

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Sınavını kazanan adaylar ile ilgili duyuru.

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı bölümü, 17 - 30 Nisan 2019 Tarihleri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını Kazanarak Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığına Atanacak Asil Listede Yer Alan Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

2- Diploma veya öğrenim belgesi aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya aslına göre Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 3+1 ibaresi olmak zorunda) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya aslına göre Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (Diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya aslına göre Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu,(Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir. Askerliğini yapanlar Askerlik Şubesinden alınacak terhis belgesi getirecek olup, muaf veya tecilli olanlar e-Devlet çıktısı getirebilir)

5- Adli sicil veya adli sicil kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6-Mal Bildirimi Formu (önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak)

7-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet)

- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar” yazısına göre doldurulacaktır.

Formun, biçimine ve aşağıdaki açıklamalara uygun şekilde bilgisayar ile iki nüsha olarak, silinti ve kazıntı yapılmadan eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

a. Bütün adresler (anne, baba ve kardeş adresleri de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak, kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz doldurulacak; geçici oturma adresleri yazılmayacaktır. Vefat eden yakınlar için adres kısmına “VEFAT” yazılacaktır.

b. İki adet fotoğraf her bir forma çerçeve ile belirlenen bölüme uygun boyutta kesilerek zımbalanmadan yapıştırılacaktır.

c. Kişi hakkında verilmiş mahkumiyet veya halen devam eden ceza davası varsa ilgili yer işaretlenecektir.

d. Formlar fotoğraf yapıştırıldıktan sonra fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.

e. Kardeş sayısı ikiden fazla olanlar, listeye sığmayan kardeş bilgilerini aynı başlıklar altında aynı boyut ve ebatta beyaz dosya kağıdına, yine bilgisayar ile iki nüsha olarak doldurup isim ve tarih yazarak imzalayacaklardır.

f. Kardeş sayısı ikiden fazla olanlar hariç, formun bütünü, tek sayfa olarak hazırlanacaktır.

g. Güvenlik Soruşturması Formundan 2 adet çıktı alınacak. Ayrıca (flash belleğe excel formunda) kaydedilecek ve ilgililer yanlarında getireceklerdir.

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlik sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları belge.(399 ve 4/B’ye tabi kişiler ile sözleşmeli banka personeli belge getirmeyecek. 657’ye tabi çalışan personel belge getirecektir.)

- 4, 6 ve 7 inci maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları http://www.zonguldakvdb.gov.tr/ İnternet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

- Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atama öncesi evraklarını tamamlayanların en geç 01.07.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar “Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Müdürlüğü 6. Kat) Gazipaşa Cad. ZONGULDAK” adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DUYURULUR.

Adres: Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Gazipaşa Cad. No:35 Kat:6 Merkez / Zonguldak